Змест:

 

Узнікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-ХІ ст.ст………………….3

Развіцце бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў савецкі перыяд………………...6

Спісак літаратуры………………………………………………………………..10Фрагмент работы:

Узнікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-ХІ ст.ст.

 

Гісторыя развіцця бібліятэчнай справы ў Беларусі з'яўляецца адным з найважнейшых раздзелаў гісторыі культуры беларускага народа. Без ведання гісторыі бібліятэк не магчыма асэнсаваць змены якія характэрныя для бібліятэчнай справы ў рэспубліцы на сучасным этапе.

Найважнымі перадумовамі стварэння бібліятэк на тэрыторыі Беларусі з'явілася ўзнікненне пісьменнасці, распаўсюджванне рукапісных кніг [1, с. 12]. Патрэбнасць супольнасці ў ведах бесперапынна ўзрастала, гэта стымулявала збіранне, назапашванне і захоўванне кніг і іншых помнікаў пісьменства....

............................

 

Развіцце бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў савецкі перыяд

 

У пачатку ХХ стагоддзя ідэі адукацыі аказваюць ўздзеянне на многія сферы. Так, развіваецца педагагічная тэорыя бібліятэчнай справы: ідэя пазашкольнай адукацыі, у рамках якой бібліятэкі выконвалі не толькі адукацыйную, але і педагагічную функцыю.

Прагрэсіўныя ідэі адукацыі, пазашкольнай адукацыі, распаўсюджвання пісьменнасці і ведаў сярод насельніцтва, якія ішлі з Расіі, знайшлі падтрымку і ў Беларусі. Па ініцыятыве інтэлігенцыі былі створаны Гродзенскае педагагічнае таварыства і Слонімскае таварыства па распаўсюджванню адукацыі сярод жыхароў г. Слоніма....Список использованной литературы:

Бiблiятэчная справа Рэспублiкi Беларусь: даведнiк / БУК; ЦНБ НАН Беларусі; склад.: Р.С. Матульскi. — Мінск, 1995. — 164с. Демешко, Л.А. Публичные библиотеки Беларуси на современном этапе / Л.А. Демешко // Веснік Бел. дзярж. універсітэта культуры і мастацтва. – 2008. – № 10. – С. 110-117. Лейко, Н. Библиотечное дело в Беларуси / Н. Лейко, С. Павлова // Библиотечный свет. – 2005. – № 2. . Матульскі, Р. Бібліятэкі Беларусі: дзесяць стагоддзяў захавання духоўнай спадчыны беларускага народа / Р. Матульскі // Бібліятэчны свет. – 2009. – № 1. – С. 11-16. Мотульский, Р.С. Общее библиотековедение: учебное пособие для вузов / Р.С. Мотульский. — М.: Либерея, 2004. — 223с. Цыбуля, В. Бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора / В. Цыбуля // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 327- Шышкін, У.А. БібліятэкіБеларусі / У.А. Шышкін // Белоруская культура сёння. – Мінск, 2007. – С. 58–59.


Цена сегодня: 9.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!