Змест:

 

Узнікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-ХІ ст.ст………………….3

Развіцце бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў савецкі перыяд………………...6

Спісак літаратуры………………………………………………………………..10Фрагмент работы:

Узнікненне бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-ХІ ст.ст.

 

Гісторыя развіцця бібліятэчнай справы ў Беларусі з'яўляецца адным з найважнейшых раздзелаў гісторыі культуры беларускага народа. Без ведання гісторыі бібліятэк не магчыма асэнсаваць змены якія характэрныя для бібліятэчнай справы ў рэспубліцы на сучасным этапе.

Найважнымі перадумовамі стварэння бібліятэк на тэрыторыі Беларусі з'явілася ўзнікненне пісьменнасці, распаўсюджванне рукапісных кніг [1, с. 12]. Патрэбнасць супольнасці ў ведах бесперапынна ўзрастала, гэта стымулявала збіранне, назапашванне і захоўванне кніг і іншых помнікаў пісьменства....

............................

 

Развіцце бібліятэк на тэрыторыі Беларусі ў савецкі перыяд

 

У пачатку ХХ стагоддзя ідэі адукацыі аказваюць ўздзеянне на многія сферы. Так, развіваецца педагагічная тэорыя бібліятэчнай справы: ідэя пазашкольнай адукацыі, у рамках якой бібліятэкі выконвалі не толькі адукацыйную, але і педагагічную функцыю.

Прагрэсіўныя ідэі адукацыі, пазашкольнай адукацыі, распаўсюджвання пісьменнасці і ведаў сярод насельніцтва, якія ішлі з Расіі, знайшлі падтрымку і ў Беларусі. Па ініцыятыве інтэлігенцыі былі створаны Гродзенскае педагагічнае таварыства і Слонімскае таварыства па распаўсюджванню адукацыі сярод жыхароў г. Слоніма....Список использованной литературы:

Бiблiятэчная справа Рэспублiкi Беларусь: даведнiк / БУК; ЦНБ НАН Беларусі; склад.: Р.С. Матульскi. — Мінск, 1995. — 164с. Демешко, Л.А. Публичные библиотеки Беларуси на современном этапе / Л.А. Демешко // Веснік Бел. дзярж. універсітэта культуры і мастацтва. – 2008. – № 10. – С. 110-117. Лейко, Н. Библиотечное дело в Беларуси / Н. Лейко, С. Павлова // Библиотечный свет. – 2005. – № 2. . Матульскі, Р. Бібліятэкі Беларусі: дзесяць стагоддзяў захавання духоўнай спадчыны беларускага народа / Р. Матульскі // Бібліятэчны свет. – 2009. – № 1. – С. 11-16. Мотульский, Р.С. Общее библиотековедение: учебное пособие для вузов / Р.С. Мотульский. — М.: Либерея, 2004. — 223с. Цыбуля, В. Бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора / В. Цыбуля // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд) [і інш.]. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 327- Шышкін, У.А. БібліятэкіБеларусі / У.А. Шышкін // Белоруская культура сёння. – Мінск, 2007. – С. 58–59.


Цена сегодня: 9.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже:
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!