Змест

Уступ.. 3

Беларускія загадкі. 4

Неба і нябесныя свяцілы.. 4

Зямля і вада. 5

Стыхіі і з’явы прыроды.. 5

Раслінны свет. 5

Харчаванне, ежа. 5

Загадкі-пытанні, загадкі-жарты, загадкі-задачы і некаторыя іншыя. 5

Калі адчыняюцца нябёсы... 6

Дзве Куцці 6

Паміж двума светамі 6

Дадатак.. 8

Спіс літаратуры... 10Фрагмент работы:

Калі адчыняюцца нябёсы

Дзве Куцці

На Беларусі праваслаўныя Каляды, як мы ведаем, святкуюцца з 6 па 21 студзеня. Але ў нашай культуры існуюць яшчэ і язычніцкія Каляды, якія не маюць дачынення да царквы. Продкі верылі, што падчас зімовага сонцазвароту знікаюць прасторавыя межы паміж светам памерлых і жывых людзей.

Нездарма на Вялікую Куццю запрашаліся не толькі сямейнікі, але і душы памерлых продкаў. Па вёсцы пачыналі хадзіць калядоўшчыкі[1] , якія сімвалізавалі прадстаўнікоў тако свету. Так, напрыклад, Каза была увасабленнем плоднасці і ўрадлівасці, Дзед-павадыр – Бога, Журавель або Бусел – божыя птушкі, Цыган ці Салдат – чужынцы. Усе яны спявалі розныя калядныя песні:

Мы людзі няпростыя, з далёкага краю.

Хлопцы небывалыя з-пад самага Раю.

Ідзём кругом света аж да самага Лета!

На Шчодрую Куццю, апоўнач, калі старое сканчалася, а новае яшчэ не пачыналася, мяжа паміж двума светамі знікала, на першы план выходзіла варажба. Варажыла моладзь, каб дазнацца, што чакае, калі гуляць вяселле, колькі дзяцей будзе; гаспадары, якія клапаціліся пра гаспадарку.

Паміж двума светамі

Сам працэс варажбы адбываўся з дапамогай прадметаў, якія сімвалізавалі мяжу паміж сваім і чужым светам: на ростанях, каля калодзежа, возера, ракі, пад акном, у лазні, каля люстэрка. Так, каб даведацца дзяўчыне ў які бок ісці замуж, яна ішла апоўнач на ростані і слухала, з якога боку брэшуць сабакі.

На “Шчадрэц” дзяўчыны выпякалі аладкі і зносіслі іх у адну хату, клалі ў рад і клікалі сабаку, прыгаворваючы: “ чыю першую ён з’есць – тая першая выйдзе замуж, чыю скіне ў вядро – тая ўтопіцца, а калі зацягне куды аладку і не з’есць, то дзеўка разыдзецца з хлопцам”.

Самай страшнай варажбой лічылася варажба з люстэркам. Дзяўчына запальвала свечкі і рабіла “калідор” з люстэрак, потым углядалася ў яго, а калі раптам з’явіцца вобраз суджанага, то дзяўчыне трэба было своечасова сказаць “Чур мяне!”, каб прывід знік і не нарабіў шкоду. Гэты невыпадковы выраз мае такое тлумачэнне. Чур[2] – адзін з язычніцкіх бажостваў межаў і ростаняў, які ахоўваў чалавека ад нячысцікаў, таму ў го і прасілі дапамагчы.

У адным з калядных паданняў распавядаецца пра смелую дзяўчыну, якая прыйшла з сяброўкамі паваражыць у закінутую хату, зняла з сябе крыжык і “запрасіла суджанага на вячэру”. І тут на парозе з’явіўся хлопец, узяў дзеўку пад руку і павёз у багатай брычцы. Яны ажаніліся і сталі добра багата жыць. Аднойчы дзяўчына захварэла, і папрасіла мужа прывесці да яе хросную. Тая прыехала і павесіла на шыю дзяўчыны нацельны крыжык. Раптам багатая хата і муж зніклі, а дзяўчына апынулася пасярод пусіэльнага поля.

 

[1] гл. Малюнак 1

[2] гл. Малюнак 2Список использованной литературы:

Спіс літаратуры

Беларускія загадкі. Я. Салавеміч, “Юнацтва”, 1982. І. Клімковіч. Калі адчыняюцца нябёсы. “Мастацкая літаратура”, 2012. А. Гурскі. Бяздоннае багацце. “Мастацкая літаратура”, 1990. Беларускі народны каляндар.


Цена сегодня: 10.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!