Результаты поиска

45 слайдов


Стоимость: 12.00 бел.руб.
Оценка: 10
ВУЗ: БГПУ ( РБ, Минск )
Год сдачи: 2016
Объем страниц: 45
Тип работы: Презентации
Дисциплина: История

1. Гістарыяграфія гісторыі Вялікага княства Літоўскага. 2. Крыніцы па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. 3. Знешнепалітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ. 4. Палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ. 5. Сацыяльна-эканамічныя перадумовы ўтварэння ВКЛ. 6. Пачатак працэса ўтварэння ВКЛ пры Міндоўгу. 7. Міжусобная барацьба ў ВКЛ пасля смерці Міндоўга. 8. Умацаванне ВКЛ пры Гедеміне. 9. Пашырэнне і ўмацаванне ВКЛ пры Альгерде. 10. Дынастычная барацьба ў ВКЛ пасля смерці Альгерда. 11. Перадумовы Крэўскай уніі. 12. Крэўская ўнія. 13. ВКЛ пры Вітаўце. 14. Барацьба ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам. Грюндвальская бітва. 15. Палітычны лад ВКЛ у 30-80- я гады ХV стагоддзя. 16. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў ХІV – ХVІ ст.ст. 17. Органы ўлады ў ВКЛ. 18. Органы кіравання у ВКЛ. 19. Судовая сістэма ў ВКЛ. 20. Прававая сістэма ў ВКЛ. Статуты ВКЛ. 21. Землеўладанне ў ВКЛ у ХІV – ХVІ ст.ст. 22. Станаўленне фальваркава-паншчынай гаспадаркі. 23. Аграрная рэформа ў сярэдзіне ХVІ ст. Увядзенне валочнай памеры. 24. Катэгорыі сялянства ў ВКЛ. 25. Павіннасці сялян ў ХІV – ХVІ ст.ст. 26. Сялянская гаспадарка ў ХІV – ХVІ ст.ст. 27. Вытворчасць у сялянскай гаспадарцы ў ХІV – ХVІ ст.ст. 28. Гарады і мястэчкі Беларусі ў ХІV – ХVІ ст.ст. 29. Грамадскае жыццё гарадскога насельніцтва ў ХІV – ХVІ ст.ст. 30. Увядзенне магдэбургскага права ў гарадах Беларусі. 31. Эканамічнае жыццё беларускіх гарадоў у ХІV – ХVІ ст.ст. 32. Рамяство ў гарадах Беларусі ў ХІV – ХVІ ст.ст. 33. Развіццё гандлю ў Беларусі ў ХІV – ХVІ ст.ст. 34. Транспарт ў Беларусі ў ХІV – ХVІ ст.ст. 35. Асаблівасці этнаканфесійнага становішча на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 36. Становішча праваслаўнай царквы на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 37. Каталіцкая царква на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 38. Манаскія ордэны на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 39. Спробы Рэфармацыі, з’яўленне пратэстантызму на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 40. Контррэфармацыя на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 41. Царкоўная унія на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 42. Нехрысціянскія канфесіі на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 43. Дзейнасць праваслаўнай царквы ў сферы адукацыі на беларускіх землях ў ХІV–ХVІ ст.ст. 44. Дзейнасць каталіцкай царквы ў сферы адукацыі на беларускіх землях ў ХІV–ХVІ ст.ст. 45. Уплыў Рэфармацыі на развіццё адукацыі на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 46. Дзейнасць езуітаў ў сферы адукацыі на беларускіх землях ў ХІV – ХVІ ст.ст. 47. Летапісанне як жанр літаратурнай творчасці на беларускіх землях ў ХІV–ХVІ ст.ст. 48. Творчасць Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, А. Рымшы і інш. Прадстаўнікоў літаратуры на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 49. Кнігадрукаванне на беларускіх землях ў ХІV–ХVІІ ст.ст. 50. З’яўленне бібліятэк на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 51. Музычнае мастацтва на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 52. Тэатральнае мастацтва на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 53. Абарончае дойлідства на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 54. Храмавае дойлідства на беларускіх землях ў ХІV – ХVІІ ст.ст. 55. Манументальны жывапіс на беларускіх землях ў ХІV–ХVІІ ст.ст. 56. Кніжная графіка на беларускіх землях ў ХІV–ХVІІ ст.ст. 57.Скульптура і дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва на беларускіх землях ў ХІV–ХVІІ ст.ст. 58. Знешнепалітычныя ўмовы існавання ВКЛ у ХV–ХVІ стст. 59. Войны Маскоўскай дзяржавы з ВКЛ у канцы ХV–першай палове ХVІ стст. 60. Удзел ВКЛ у Лівонскай (Інфлянскай) вайне. 61. Палітычныя перадумовы Люблінскай уніі. 62. Падрыхтоўка да заключэння уніі ВКЛ і Польшчы. 63. Заключэнне Люблінскай уніі. 64. Вынікі Люблінскай уніі для ВКЛ. 65. Унутрапалітычнае становішча ў ВКЛ пасля Люблінскай уніі (канец ХVІ–першая палова ХVІІ стст.)


Стоимость: 12.00 бел.руб.
Оценка: 9
ВУЗ: БГПУ ( РБ, Минск )
Год сдачи: 2016
Объем страниц: 71
Тип работы: Шпаргалки
Дисциплина: История

Цель данной работы заключается в рассмотрении эволюции характера и содержания взаимоотношений между Московским великим княжеством и Золотой Ордой в период 1380 – 1480 гг.


Стоимость: 82.00 бел.руб.
Оценка: 7
ВУЗ: БГУ ( РБ, Минск )
Год сдачи: 2016
Объем страниц: 69
Тип работы: Дипломные работы
Дисциплина: История

Цель: исследование исторических аспектов прусско-российских отношений в 1830–1850 гг.


Стоимость: 27.00 бел.руб.
Оценка: 9
ВУЗ: БГУ ( РБ, Минск )
Год сдачи: 2016
Объем страниц: 26
Тип работы: Курсовые работы
Дисциплина: История

Данная работа была выбрана в результате строгого отбора для участия в международной научной конференции "Европа 2015. Эффект перестройки: режимы и риски многоголосого знания" в Вильнюсе.


Стоимость: 6.00 бел.руб.
Оценка: 9
ВУЗ: ЕГУ ( РБ, Минск )
Год сдачи: 2015
Объем страниц: 3
Тип работы: Доклады
Дисциплина: История
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!