Змест

 

Уводзіны...................................................................................................... 3

Раздзел I. Тэарытычныя аспекты вывучэння палацава-паркавага комплексу Агінскіх..................................................... .4

1.1Гістарыяграфія праблемы.......................................................................... 4

1.2 Гісторыя фарміравання палацава-паркавага комплексу Агінскіх.......... 7

Раздзел II. Музеефікацыя палацава-паркавага комплексу Агінскіх...................................................................................................... 13

2.1 Віды работ гісторыка-культурнай каштоўнасці.................................... 13

2.2 Стан і перспектывы развіцця палацава-паркавага комплекса Агінскіх 15

Заключэнне............................................................................................. 19

Спіс выкарыстанай літаратуры................................................... 21

ДАДАТАК..................................................................................................... 23Фрагмент работы:

Але ў 1822 годзе М. Агінскі назаўжды пакідае Залессе і пераязджае ў Італію. Гэты радыкальны крок быў выкліканы яго расчараваннем у магчымасці стварэння аўтаномнага Вялікага герцагства Літоўскага і пачаткам русіфікацыі Беларусі. Вынікам гэтага стаў паступовы заняпад маёнтка, які хутка страціў сваё культурна-асветніцкае значэнне, бо яго дзеці і ўнукі пераехалі ў заходнюю Літву, куды і перамясцілася галоўная рэзідэнцыя старажытнага роду. Сам жа Агінскі ў 1833 годзе памірае ў Фларэнцыі.

На жаль, да нашых дзён ансамбль XVIII стагоддзя не захаваўся. Але рэлізацыя праекта поўнага аднаўлення гэтага помніка архітэктуры дазваляе ўбачыць яго ў ранейшай прыгажосці...Список использованной литературы:

Барышев, Г.И. Театральная культура Белоруссии. XVIII век./Г.И. Барышев – Минск: Наука і техника, 1992. – 123 с. Давыдова, А.С. Некоторые вопросы определения памятников культуры/А.С. Давыдова // Вопросы охраны, использования и пропаганды памятников культуры. -1979. - С. 31- 36. Добровольская, Э. Д. Музеефикация памятников архитектуры: Теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и концепции/Э.Д. Добровольская // Музейное дело и охрана памятников - М.: Наука, 1989. - 47 с. Карпов, С.В. Памятник архитектуры как объект музеефикации/С.В. Карпов // Актуальные проблемы советского музееведения - М., - 1987. - С. 40-49. Каханоўскі, Г. Вытокі музейнай справы на Беларусі/Г.Каханоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. -1994. -№ 2. – С. 79 – 87. Качаноўскі, У.У. Гісторыя культуры Беларусі: вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ./У.У. Качаноўскі – Мінск: Экаперспектыва, 1994. – 163 с. Козлович, В. Руины говорят/ В. Козлович// Советская Беларуссия. – 2008. – № 3 – С. 8. Кулагин, А.Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии второй половины XVIII – начала XIX в.в./ А.Н.Кулагин – Минск: Наука и техника, 1981. – 320 с. Лотман, Ю. М. Художественный ансамбль как бытовое пространство/ Ю.М. Лотман// Декоративное искусство «СССР. - 1974. - № 4. - С. 48-51. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі./Л. Лыч - Мінск: Экаперспектыва, 1996. – 453 с. Масляніцына, І. Нашчадак/І. Масляніцына // Зара камунізму. -1990. -№ 3 – С. 7. Несцярчук, Т. Замкі,палацы і паркі Берасцейшчыны/ Т. Несцярчук. –Мінск: БеЛТА,2005. – 344с. Пашкевіч, У. ВКЛ у Паўночнай вайне /У. Пашкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 3. -С. 163 – 172. Радзюк, А. Канфіскацыя прыватнай уласнасці на Беларусі ў канцы XVIII – першай трэці XIX ст. ст./А. Радзюк // Беларускі гістарычны часопіс. – 2002. – № 6 -С. 15 – 23. Трусаў, А.А. Старонкі мураванай кнігі: манументальная архітэктура эпохі феадалізму і капіталізму// А.А. Трусаў/ Мінск: Навука і тэхніка, – 1990. – 191 с. Трусаў, А.А. Сядзіба Агінскіх у Залессі // Наша слова. – № 42 (1245), 21 кастрычніка 2015 г. Як рэстаўравалі родавую сядзібу Агінскага ў Залессі. //  Антановіч К. У Залессі Агінскага // 


Цена сегодня: 20.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!