Фрагмент работы:

Большасць дзеясловаў-выказнікаў ужываецца ў форме 3-яй асобы цяперашняга часу, паколькі абазначаюць не дынамічны стан у момант маўлення, а цяперашні час, пастаянны, надчасовы, напрыклад:

Цукар, харчовы прадукт з цукровых буракоў або цукровага трыснягу; складаецца з цукрозы. Тэхналагічны працэс вырабу Ц. з цукровых буракоў (маюць 17 – 20% цукрозы): буракі мыюць і разразаюць на тонкую стружку; на дыфузійных апаратах з яе атрымліваюць дыфузійны сок, які апрацоўваюць нягашанай вапнай (дэфекацыя) і вуглякіслым газам (сатырацыя); потым сок фільтруюць, насычаюць сярністым газам (сульфітацыя), выпарваюць і атрымліваюць утфель – цукровы сіроп, сумесь крышталікаў цукрозы і міжкрыштальнага сіропу. Крышталікі аддзяляюцца на цэнтрыфугах, прамываюцца і высушваюцца, атрымліваецца цукар-пясок (БелСЭ).

Дзеясловы ў форме прошлага часу незакончанага трывання выкарыстоўваюцца для выражэння змены паслядоўнасці дзеянняў, часавай паслядоўнасці, напрыклад:

Вучоныя распрацавалі гэты метад (аптычнае кручэнне) дзеля цытрусавых пекцінаў. Аналіз выконваўся наступным чынам. Спачатку вымяралася ўдзельнае кручэнне пачатковага раствору, пасля чаго пекцінавыя рэчывы колькасна асаджаліся ў выглядзе меднай солі і адфільтроўваліся. Потым вымяралася ўдзельнаяе кручэнне  фільтрату. Розніца кручэння да і пасля асаджэння пекцінавых рэчываў прама прапарцыянальна іх канцэнтрацыі.

Спіс выкарыстанай літаратуры

Асіпчук, А. М., Маршэўская, В. В., Садоўская, А.С. Дапаможнік па курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў. / Асіпчук А.М., Маршэўская В.В., Садоўская А.С. - Гродна: ГрГУ імя Я.Купалы, 2008. Балли, Ш. Французская стилистика, - Перевод с франц. / Балли Ш. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. - 394 с. Лапкоўская, А. М. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па педагагічных спецыяльнасцях. / Лапкоўская А. М. - Гродна: ГрГУ імя Я.Купалы, 2008. Митрофанова, О. Д. Язык научно-технической литературы / О. Д. Митрофанова. – М.: Изд-во МГУ, 1983. Савіцкая, А. М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Канспект лекцый для студэнтаў 1-га курса вочнай і завочнай форм навучання. / А. М. Савіцкая. – Магілёў: Магілёўскі дзяржаўны універсітэт харчавання, 2006.


Цена сегодня: 8.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!